Hjertestans.com Ble Laget 6.7.22 Kl.02.00 og er en del av norgesbladet1.com 

Siden siste Oppdatering 9.8.22 Kl.21.00 har Ca.1200 vært inne på sidene her nå. :-) 

Sidene her er foreløpig under Bearbeidelse enda her. :-) 

Vi er i samarbeid med www.113.no  og rykker ut på hjertestans, med Bil eller i Nabolaget om det trengs med Hjertestarter 24/7. Vi har mange års erfaring fra Ambulansetjeneste og Kurs oppgjennom årene. Vi rykker ut på Ulykker på veiene og tar Bilder/Video for våre egne Nettblad, og Aviser vist de trenger assistanse av oss. Har vi uttrykning til Hjertestans, gjør vi bare dette ikke publisering av dette. Vi har egen hjertestarter i Bilen vist det trengs langs veien eller i Nabolaget. :-)   

 

Du finner også Våre andre sider på: www.norgesbladet.no ute av drift inntil videre vurderer oppgradering. www.telemarksfoto.com www.norgesbladetsvelvik.com  www.svelvikbladet.com    www.norgesbladet.com  www.norgesbladetgledessprederen.com  www.vikenfoto.com  www.svelvikfoto.com www.svelviktidende.com  www.svelviksposten.com  www.svelviknytt.com www.hjertestans.com  www.ferjemagasinet.com  www.norgesbladetkjendis.com  www.norgesbladetdrammensregionen.com  www.norgesbladethvaskjerisvelvik.com  www.norgesbladetkrimboker.com  www.norgesbladettettpomedmennesker.com  www.norgesbladetsvelvikavisa.com www.norgesbladettelemark.com www.norgesbladetvestfold.com www.norgesbladetvikenvestfold.com www.vestfoldsfoto.com 

 www.norgesbladet3075.com www.norgesbladet3060.com www.drammenfoto.com   www.norgesbladet24timer.com www.svelvik-viken.com www.norgesbladetbergerfoto.com  www.norgesbladetnattogdagsvelvik.com  www.norgesbladetsvelvikfoto.com www.norgesbladethjertestarter.com 

 Og mine videoer på http://www.youtube.com/user/telemarksfoto1 

Gjør Oppmerksom på at alle bilder/tekst på disse sider er Copyright Denny Omdal eller www.Norgesbladet1.com     www.Telemarksfoto.com   www.norgesbladetsvelvik.com  www.norgesbladetgledessprederen.com  www.svelvikbladet.com  www.norgesbladet.com  www.vikenfoto.com  www.svelvikfoto.com  www.svelviktidende.com  www.svelviksposten.com  www.svelviknytt.com  www.hjertestans.com  www.ferjemagasinet.com  www.norgesbladetkjendis.com www.norgesbladetdrammensregionen.com  www.norgesbladethvaskjerisvelvik.com  www.norgesbladetkrimboker.com  www.norgesbladettettpomedmennesker.com  www.norgesbladetsvelvikavisa.com  www.norgesbladettelemark.com  www.norgesbladetvestfold.com  www.norgesbladetvikenvestfold.com  www.vestfoldsfoto.com  www.norgesbladet3075.com   www.norgesbladet3060.com  www.drammenfoto.com    www.norgesbladet24timer.com www.svelvik-viken.com www.norgesbladetbergerfoto.com www.norgesbladetnattogdagsvelvik.com www.norgesbladetsvelvikfoto.com www.norgesbladethjertestarter.com  Bilder/tekst herifra kan ikke brukes uten etter avtale med meg via Mail eller pr sms. Hilsen Denny Omdal

Alt som Legges ut på Våre Nettsider er vårt, og kan ikke brukes Kommersielt uten etter avtale med oss på Mail. Dette er vår Rettighet eller de vi har samarbeid med, Ser vi at dette ikke etterkommes. Er det Strenge regler for hvordan vi vil ta dette opp med vedkommende som har brutt våre Regler.